Skip To ContentSkip To Content
  Join Franklin Community on Sat, 3/31 | Stop AAPI Hate
  Posted on 03/31/2021
  Stop AAPI Hate Event Flyer

  We are gathering in solidarity with our Asian American Pacific Islander community.

  Be sure to wear RED in support of the AAPI community when coming to the socially distanced, peaceful demonstration on Saturday, April 3rd from 12 pm to 2 pm at the Franklin High School Field and the intersection of Rainier and MLK.

  To show our support we will be making posters with encouraging messages and putting them around our fence and a bridge.

  THIS EVENT IS OPEN TO ANYONE IN THE COMMUNITY!

   

  我们坚定与美国太平洋岛民社区团结一致。

  请在四月三日(星期六)下午十二点至2点参加我们在Rainier与MLK大道的交汇处Franklin高中运动场的和平示威反对亚裔人士的活动。我们将穿着红色衣服以示支持AAPI社区。游行期间将严守安全社交距离。

  为了表达我们的支持,我们将制作带有鼓励字语的海报,放置在运动场篱笆和桥梁周围。

  欢迎加入我们!

  Nos reuniremos en solidaridad con nuestra comunidad Asiática – Americana y de Las Islas del Pacifico. Por favor, asegúrese de usar ROJO en apoyo a la comunidad de AAPI cuando asista a la manifestación pacífica y socialmente distanciada este Sábado 3 de Abril desde las 12 pm hasta las 2pm en la secundaria Franklin y la intersección de Rainier y Martin Luther King.

  Para mostrar nuestro apoyo, estaremos haciendo carteles con mensajes de aliento y los colocaremos alrededor de nuestra cerca y un puente.

  ¡ESTE EVENTO ESTA ABIERTO PARA TODOS EN LA COMUNIDAD!

  ከእስያ አሜሪካዊው የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ ማህበረሰብ ጋር በመቆም አንድነታችንን እያስመሰከርን ነው ፡፡ ቅዳሜ ሚያዝያ 3 ቀን ከ12:00 እስከ 2:00 ከሰዓት በኋላ በፍራንክሊን የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሬኒየር እና ኤምኤልኬ መገናኛ ላይ፣ ለእስያ አሜሪካዊው የፓስፊክ ደሴት ነዋሪ ማህበረሰብ ድጋፍ ሰላማዊ ሰልፍ ሲመጡ ተፈላጊው ማህበራዊ ርቀት በመጠበቅና ቀይ ማልያ በመልበስ አንድነታችሁ ያረጋግጡ ፡፡

  ድጋፋችንን ለማሳየት አበረታች መልእክት አዘል ፖስተሮችን እየሠራን በአጥራችን እና በድልድዩ ላይ እናደርጋቿለን ፡፡

  በዚህ ጉዳይ መሳተፍ በማኅበረሰቡ ውስጥ ላሉት ሁሉ ክፍት ነው!

  Kami ay nagtitipon sa pakikiisa sa ating pamayanan ng Asian American Pacific Islander.

  Siguraduhin na magsuot ng PULA bilang suporta sa pamayanan ng AAPI kapag pumunta sa isang demonstrasyon na may kailangang pagitan, mapayapa sa Sabado ika-3 ng Abril mula 12nh hanggang 2nh sa Franklin High School Field sa interseksyon ng Rainier at MLK.

  Bilang pagpapakita ng aming suporta gagawa kami ng mga poster na may mga mensahe na nagbibigay lakas at ilalagay sa paligid ng aming bakod at sa tulay.

  ANG PANGYAYARING ITO AY BUKAS SA SINUMAN SA PAMAYANAN!

  Chúng tôi tập hợp để đoàn kết với cộng đồng Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương của chúng ta.

  Hãy chắc chắn mặc trang phục MẦU ĐỎ để ủng hộ cộng đồng Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương khi đến tham dự cuộc biểu tình ôn hòa, giữ khoảng cách 2 thước giữa 2 người vào ngày Thứ Bảy mùng 3 tháng 4 từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều tại Sân Vận Động Trường Trung Học Franklin và giao lộ của Đường Rainier và MLK.

  Để thể hiện sự ủng hộ của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm các biểu ngữ với các thông điệp khuyến khích và treo xung quanh hàng rào sân vận động và cây cầu bắc ngang đường MLK.

  BẤT KỲ AI TRONG CỘNG ĐỒNG ĐỀU ĐƯỢC MỜI THAM DỰ BUỔI BIỂU TÌNH ÔN HÒA NÀY

  ምስ ናይ እስያ ፓስፊክ ደሴት ነበርቲ መቦቆል ዘለዎም ማሕበረሰብ ኣመሪካውያን ደው ብምባል ሓድነትና እናመስከርና ንርከብ ፡፡ ቀዳም ሚያዝያ ዕለት 3 ካብ ሰዓት 12:00 ክሳብ ሰዓት 2:00 ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ፍራንክሊን 2ይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ኣብ መራኸቢ ሬኒየርን ኤምኤልኬን፣ ንናይ እስያ ፓስፊክ ደሴት ነበርቲ መቦቆል ዘለዎም ማሕበረሰብ ደገፍ ንምርኣይ ኣብ ዝግበር ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ትወጽሉ እዋን ኣድላይ ማሕበራዊ ርሕቀት ብምሕላውን ቀይሕ ማልያ ብምኽዳንን ሓድነትኩም ኣረጋግጹ፡፡

  ደገፍና ንምርኣይ ኣተባባዒ መልእኽቲ ሓዘል ፖስተራት ብምስራሕ ኣብ ቀጽሪ ቤት ትምህርትናን ቢንቶን ክነንብር ኢና፡፡

  ኣብ’ዚ ጉዳይ ክሳተፍ ንዝደሊ ኣባል ማሕበረሰብ ኩሉ ክፉት ኢዩ።

  Waxaan isugu soo ururaynaa la midoobida jaaliyadeena aasiyaanka baasifiga.

  Hubso inaad xidhato CASAAN si aad u taageerto bulshada AAPI markaad imaanaysid mudaaharaadka adiga oo ilaalinaya bulsho kala fogaanta, ee nabadeed maalinta Sabtida 3da abriil laga bilaabo 12ka duhurnimo ilaa 2da galabnimo ee garoonka Dugsiga Sare ee Franlin iyo isgoyska Rainier iyo MLK.

  Si aan u muujino taageeradeena waxaan sameyn doonaa boodhadh ay ku qoran yihiin farriimo dhiirigelin ah waxaana dhigeynaa xayndaabka derbiga iyo buundada.

  ISU IMAATIKAN WAXA UU U FURAN YAHAY QOF KASTA OO BULSHADA KA MID AH!